کیفیت برتر ، اجناس اصلی ، مناسب ترین قیمت

زنجیر صنعتی در محیط های مختلف

زنجیر صنعتی در شرایط محیطی خاص و مقابله با اثرات آن

هنگام استفاده از یک زنجیر فلزی و یا پلاستیکی در شرایط  محیطی خاص، دیگر عوامل محیطی باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر زنجیر در معرض رطوبت باشد، طول عمر آن ممکن است تغییر کند. لطفا به بخش های نشان داده شده در زیر توجه کنید. 

 

زنجیر صنعتی در محیط های مختلف