کوپلینگ چیست:

به بیانی ساده تر کوپلینگ ها برای متصل کردن شفت ها برای جابه جایی قدرت مکانیکی شده و‌تا جایی که امکان دارد مانعی برای لغزش و تفکیک شفت‌ می شوند.

دسته بندی کوپلینگ ها:

در یک‌دسته بندی کلی میتوان copling را به دودسته صلب و قابل انعطاف تقسیم کرد که هریک‌از آنها نیز طبقه بندی های خاص خود را دارند. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا شمارا بیشتر با این وسیله کاربردی آشنا کنیم.

تعریف مفهومی کوپلینگ:

هدف اصلی ساخت کوپلینگ برای جلوگیری از جدا شدن قطعات دوار از هم با وجود اندکی انحراف در حین کار باز هم آنها را به هم متصل نگه دارد.

استراتژی خرید و فروش کوپلینگ:

با توجه به نوع آن در حین خرید و استفاده صحیح و دقت در هنگام نگهداری و به کار گیری این وسیله میتوان در حد بسیار زیادی هزینه ها را کاهش دهد.
به کار گیری کوپلینگ ها در ماشین آلات مختلف با اعداف خاصی دنبال میشود.
زمانی که یکی از شفت ها به شکل ناگهانی به شفت دیگر منتقل میشود کوپلینگ ها میزان این نوع انتقال ها را کاهش میدهند و‌باعث افزایش انعطاف حرکت مکانیکی میشوند.
از کاربردهای دیگر که میتوان به آن اشاره کرد حفاظت کردن در مقابل بارهای اضافی و قطع و خاموش کردن ارتباطات در حین تعمیر کردن می باشد.