تسمه نقاله، نوار نقاله و یا کانوایر بسیستم حرکتی یک مجموعه تولیدی و پردازشی است. با پیشرفت علم و صنعت و استفاده از انواه ابزارهای مختلف باعث شده استفاده از نقاله بیشتر شود. نقاله مثل مسیر بسته ای است که باری را جابجا می کند و مدام این چرخه را تکرار میکند. گاه باعث انتقال میشود گاه تعیین مسیری باشد که می بایست در طول آن، فرایند خاصی روی محصول انجام گیرد.

برخی از انواع نوار نقاله ها عبارتند از:

  • تسمه‌های نقاله EP یا منجید دار
  • تسمه‌های نقاله سیم دار بدون سیم عرضی
  • تسمه نقاله‌های سیم دار با سیم عرضی
  • تسمه‌های نقاله الواتوری
  • تسمه‌های نقاله باکت دار
  • تسمه‌های نقاله آرامیدی
  • تسمه‌های نقاله لوله ای
  • تسمه‌های نقاله شورون
  • تسمه‌های نقاله یک لایه