فیلتر صنعتی

فیلتر صنعتی

با توجه به نیاز صنایع مختلف در زمینه فیلتراسیون، شرکت فیدار گستر آماده است تا محصولات خود شامل انواع فیلترهای صنعتی از قبیل فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سوخت و ... مطابق نیاز مشتریان تأمین و ارائه نماید.


فیلتر کارتریج

cartridge-filter3

فیلتر گاز

gas-filter

فیلتر سوخت

fuel-filter

فیلتر آب

water-filter

فیلتر کیسه ای

bag-filter

فیلتر هپا

hepa-filter

فیلتر هوا

air-filter

فیلتر روغن

oil-filter

درباره فیلترهای صنعتی بیشتربدانید