گروه بندی روغن های صنعتی :

روغن های صنعتی انواع مختلفی دارند. اصلی ترین دسته بندی آنها گریس هاهستند که بر اساس گیاهی و نفتی بوده که هر کدام از زیر مجموعه های این دو دسته با اضافه کردن افزودنی های مختلف به روغن مادر ایجاد شده که اسم دیگر این  روغن در این مرحله روغن پایه بوده که خود به دو دسته ی مجزا تقسیم میشوند.

در این راستا می توان به بهترین کاربرده ان ها که روان کردن و کاهش اصطحکاک بوده اشاره کردهم چنین برای افزایش قدرت بیشتر ماشین ها و دستگاه ها از این روغن ها استفاده میکنند.

شرکت فیدار با ارائه انواع روغن های صنعتی و گریس همچنین روغن ها هیدرولیک در انواع مختلف برندها سعی دارد رضایت مشتریان خود را جلب کند شما میتوانید انواع محصولات مختلف را در بخش فروشگاه مشاهده کنید.