تسمه

تسمه تایم

تسمه یکی از مهمترین بخش های انتقال قدرت در ماشین های دوار در صنایع مختلف می باشد و از آن برای ایجاد پیوند مکانیکی و انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده می‌شود.
تسمه ها در صنایع مختلف کاربرد دارند و در شکلهای مختلف، با توجه به کاربرد و ساختار ماشین عرضه می گردند.
انواع تسمه ها، با کیفیت مطلوب برای کارخانجات توسط شرکت فیدارگستر عرضه می گردد. در زیر با برخی از انواع آن آشنا شوید.